Forbud mot sorte sekker på avfallsmottaket fra 1. mars

Det innføres forbud mot sorte sekker i avfallsmottakene hos Agder Renovasjon IKS fra 1. mars 2020. Avfallsmottakene er stedet hvor kunder selv leverer avfall. Det er av både miljømessige og sikkerhetsmessige grunner at forbudet innføres. Dette tiltaket gjennomføres nå ved de fleste avfallsmottakene i Norge.
Ved å benytte gjennomsiktige sekker kan en enkelt se om noe bør tas ut og legges til gjenvinning/gjenbruk når dere er på avfallsmottakene. Det blir enklere for deg som kunde og for de som jobber på mottakene. Mye av avfallet som kastes i restavfallet kunne vært sortert ut som andre avfallstyper, slik at det kan brukes som nytt råstoff og nye produkter. Det er også en del farlig avfall og EE-avfall som kastes som restavfall. Disse avfallstypene inneholder miljøfarlige stoffer, som må håndteres på en forsvarlig måte. Vi oppfordrer også alle bedriftskunder til å levere restavfall i gjennomsiktige sekker. Det omfatter også beholdere og containere som tømmes av Arnas. Salg av sekker gjennomsiktige sekker får du kjøpt hos Arnas og de fleste butikkjeder og byggevarehus. 

Kontaktinfo og åpningstider

Adr: Dalenveien 347, 4849 Arendal.
Tlf: 37 05 88 15
post@arnas.no

 

Sentralbord
Man-fre 08:00-15:30

 

Avfallsmottak
Man og tors 07:30-19:00
Tirs og ons 07:30-17:00
Fre 07:30-15:30