Sikker Makulering

Vet du at vi har sikkerhetsmakulering for store og små bedrifter?

Makulering betyr å ødelegge/destruere. Etter endt behandling skal dokumentene du leverer inn være uleselig og det skal ikke være mulig å gjenoppbygge dokumentet som er makulert.

Vi kan enten tømme på fast rute eller på anrop……ellers så kan du levere  direkte på Heftingsdalen. Bare ta kontakt med personalet i vekta.

 

 

Vi følger strenge intern rutiner ved makulering;

  • Alle dunker er nummererte og har plomberte lokk med spesial låser.
  • Kun dedikerte ansatte, som har gjennomført sikkerhetskurs og har underskrevet taushetserklæringer, foretar selve papirmakuleringen.
  • Taushetserklæringen beskriver at ingen uvedkommende skal vite noe om når/hvordan dokumentene ankommer Agder Renovasjon, verken hvem som er kunden, hvilke rutiner kunden har og hva som skal makuleres osv.
  • Hvis vi henter dunken hos deg/på bedriften skal du/en bedriftsrepr. skrive under på et utleveringsdokument/skjema. På samme skjema kvitterer operatøren som har utført selve sikkerhetsmakuleringen.
  • Skjemaet har 3 gjennomslag;   Side 3 (rosa) skal kunden ha som kvittering ved henting av dunken. Side 1 (hvit) skal kunden få sammen med faktura. Side 2 (gul) beholdes og arkiveres av Agder Renovasjon.

Kontaktinfo og åpningstider

Adr: Dalenveien 347, 4849 Arendal.
Tlf: 37 05 88 15
post@arnas.no

 

Sentralbord
Man-fre 08:00-15:30

 

Avfallsmottak
Man og tors 07:30-19:00
Tirs og ons 07:30-17:00
Fre 07:30-15:30